ازدواج

ازدواج

 مقاله حضانت نویسنده:دکتر عباس مجتهدی حضانت نهاد خانواده به عنوان بهترین و مهم‌ترین بستر رشد کودک، همواره مورد توجه قانون‌گذاران اجتماعی بوده است و با اتفاق نظر، همگی والدین را شایسته‌ترین افراد برای نگه‌ داری و مراقبت طفل معرفی می‌کنند.قانون ایران نیز با اتکا بر فقه امامیه، قوانین و مقرراتی مربوط به حضانت در قانون […]