خلاقیت و کارآفرینی

خلاقیت و کارآفرینی

مطالب این متن زندگی شغلی شما را متحول خواهد ساخت.

وقتی شرایط اقتصادی سخت و دشوار می شود ، همه به تقلا می افتند تا کاری جدید و متفاوت درپیش بگیرند و حداقل نیازهای روزانه خود را از طریق اشتغال در آن شغل جدید فراهم سازند. بدیهی است این اتفاق زمانی رخ می دهد که فرد اولین تلنگرها و ضربات فقر و ناداری را حس […]


Warning: getimagesize(/home/hadafco1/public_html/wp-content/uploads/2017/05/کارآفرینی.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/hadafco1/public_html/wp-content/themes/rttheme18/rt-framework/functions/rt_resize.php on line 219