فیلم های انگیزشی

فیلم های انگیزشی

گفتگو زنده پایش پلاس دکتر عباس مجتهدی

برنامه زنده دکتر عباس مجتهدی در برنامه پایش پلاس شبکه ایران کالا گفتگو زنده پایش پلاس برای سهولت در دانلود ، برنامه در سه پارت برای دانلود قرار داده شده است دانلود برنامه : لینک دانلود  ۱ دانلود برنامه : لینک دانلود ۲ دانلود برنامه : لینک دانلود ۳   گفتگو زنده پایش پلاس دکتر […]

کلیپ ارزش زمان

کلیپ ارزش زمان پارت ۲|کلیپ دکتر عباس مجتهدی کلیپ ارزش زمان پارت ۲ جناب دکتر عباس مجتهدی در این کلیپ به ارزش زمان می پردازد در این کلیپ دکتر عباس مجتهدی به اهمیت ارزش زمان می پردازند پیشنهاد میکنیم این کلیپ و پارت های بعدی آن را تماشا کنید و از گفته ها استفاده کنید. […]