مشاغل زود بازده

مشاغل زود بازده

پنج گزینه برای کارآفرینی با کمترین سرمایه اولیه

پنج گزینه برای کارآفرینی با کمترین سرمایه اولیه اما این محدودیت بدین معنی نیست .که برای شروع کارآفرینی باکمترین سرمایه گزینه‌های دیگری وجود ندارد! اگر شما ترکیبی مناسب از منابع مالی محدود ،نداشتن سرمایه‌ی اولیه زیاد، موانعی مشترک در بین بسیاری از علاقمندان به کارآفرینی است؛ مهارت، اخلاق و دانش بازاریابی داشته باشید، شروع کسب […]