موفقیت مالی

موفقیت مالی


Warning: getimagesize(/home/hadafco1/public_html/wp-content/uploads/2017/05/فرد-ثروتمند-جهان-هستی4.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/hadafco1/public_html/wp-content/themes/rttheme18/rt-framework/functions/rt_resize.php on line 219

ما چگونه وضعیت مالی شما را در بین مردم جهان مشخص میکنیم؟ ما برای اینکه به دقیقترین حالت ممکن، رتبه وضعیت مالی شما را بین تمام مردم جهان پیدا کنیم از آمار های معتبر استفاده کرده ایم. ما از آخرین آمار (سال ۲۰۱۴) بانک جهانی بر اساس نظرسنجی از خانوادهها برای پیگیری درآمد استفاده کردیم. […]