فیلم های انگیزشی

فیلم های انگیزشی

گفتگو زنده پایش پلاس دکتر عباس مجتهدی

برنامه زنده دکتر عباس مجتهدی در برنامه پایش پلاس شبکه ایران کالا گفتگو زنده پایش پلاس برای سهولت در دانلود ، برنامه در سه پارت برای دانلود قرار داده شده است دانلود برنامه : لینک دانلود  ۱ دانلود برنامه : لینک دانلود ۲ دانلود برنامه : لینک دانلود ۳   گفتگو زنده پایش پلاس دکتر […]

زمان تغییر رو بساز

زمان تغییر رو بساز|کلیپ دکتر عباس مجتهدی زمان تغییر رو بساز موضوع کلیب جناب دکتر عباس مجتهدی زمان تغییر رو بساز می باشد کلیپ زمان تغییر رو بساز در این کلیپ دکتر عباس مجتهدی به رفع مشکلات در زندگی می پردازند پیشنهاد میکنیم این کلیپ را تماشا کنید واز گفته ها استفاده کنید زمان تغییر رو […]

رویاهاتو قورت بده

رویاهاتو قورت بده|کلیپ دکتر عباس مجتهدی رویاهاتو قورت بده موضوع کلیب جناب دکتر عباس مجتهدی رویاهاتو قورت بده می باشد کلیپ رویاهاتو قورت بده در این کلیپ دکتر عباس مجتهدی به رفع مشکلات در زندگی می پردازند پیشنهاد میکنیم این کلیپ را تماشا کنید واز گفته ها استفاده کنید رویاهاتو قورت بده هدف استار با هدفی […]

رسالت انسان

رسالت انسان در این کلیپ دکتر عباس مجتهدی به رفع مشکلات در زندگی می پردازند پیشنهاد میکنیم این کلیپ را تماشا کنید واز گفته ها استفاده کنید

مقدمه تلفن مارکتینگ

مقدمه تلفن مارکتینگ در این کلیپ دکتر عباس مجتهدی به رفع مشکلات در زندگی می پردازند پیشنهاد میکنیم این کلیپ را تماشا کنید واز گفته ها استفاده کنید

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم|کلیپ دکتر عباس مجتهدی ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موضوع کلیب جناب دکتر عباس مجتهدی ما زنده به آنیم که آرام نگیریم می باشد کلیپ ما زنده به آنیم که آرام نگیریم در این کلیپ دکتر عباس مجتهدی به رفع مشکلات در زندگی می پردازند پیشنهاد میکنیم این […]

کارهایی که مخربند

کارهایی که مخربند|کلیپ دکتر عباس مجتهدی کارهایی که مخربند موضوع کلیب جناب دکتر عباس مجتهدی کارهایی که مخربند می باشد کلیپ کارهایی که مخربند در این کلیپ دکتر عباس مجتهدی به رفع مشکلات در زندگی می پردازند پیشنهاد میکنیم این کلیپ را تماشا کنید واز گفته ها استفاده کنید کارهایی که مخربند هدف استار با هدفی […]

در برابر مشکلات گارد نگیر

در برابر مشکلات گارد نگیر|کلیپ دکتر عباس مجتهدی در برابر مشکلات گارد نگیر موضوع کلیب جناب دکتر عباس مجتهدی در برابر مشکلات گارد نگیر می باشد کلیپ در برابر مشکلات گارد نگیر در این کلیپ دکتر عباس مجتهدی به رفع مشکلات در زندگی می پردازند پیشنهاد میکنیم این کلیپ را تماشا کنید واز گفته ها […]

کلیپ ارزش زمان

کلیپ ارزش زمان پارت ۲|کلیپ دکتر عباس مجتهدی کلیپ ارزش زمان پارت ۲ جناب دکتر عباس مجتهدی در این کلیپ به ارزش زمان می پردازد در این کلیپ دکتر عباس مجتهدی به اهمیت ارزش زمان می پردازند پیشنهاد میکنیم این کلیپ و پارت های بعدی آن را تماشا کنید و از گفته ها استفاده کنید. […]

ارزش زمان

ارزش زمان پارت ۱|کلیپ دکتر عباس مجتهدی ارزش زمان پارت ۱ جناب دکتر عباس مجتهدی در این کلیپ به ارزش زمان می پردازد در این کلیپ دکتر عباس مجتهدی به اهمیت ارزش زمان می پردازند پیشنهاد میکنیم این کلیپ و پرات های بعدی آن را تماشا کنید و از گفته ها استفاده کنید. هدف استار […]