گرمسیری

گرمسیری


Warning: getimagesize(/home/hadafco1/public_html/wp-content/uploads/2017/05/کاموات-با-میوه-500x450.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/hadafco1/public_html/wp-content/themes/rttheme18/rt-framework/functions/rt_resize.php on line 219

نهال گرمسیری کام‌کوات آموزش نگهداری درخت کامکوات در چند بخش خلاصه؛ به شرایط پرورش و نحوه نگهداری کامکوات (درختچه پرتقال زینتی آپارتمانی) می پردازیم. به مقدار آبیاری، نور دهی، دما و روش مراقبت از کامکوات می پردازیم. آبیاری درخت کامکوات پرتقال کامکوات به رطوبت  و آبیاری نسبتا بالا نیاز دارد. عموما هر روز یـا یک […]