دکتر عباس مجتهدی

نظریه پرداز مشاغل نوین و برون رفت از رکود بازار و موفقیت های فردی و سازمانی

صفحه اینستاگرام دکتر مجتهدی " @captainmojtahedi " 

https://www.instagram.com/captainmojtahedi

کانال تلگرام دکتر مجتهدی : " @captainmojtahedi "

t.me/captainmojtahedi 

 

مد و زیبائی

آموزش زبان

گالری

آخرین نوشته ها